Magazinul on-line www.fermag.ro este proprietatea HU-RO S.R.L. cu sediul în

Loc. Sânsimion, Sat Sânsimion, Str. Principală Nr. 79 din județul Harghita, înregistrata la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/586/28.06.1994,

CUI: RO5874966. Societatea este plătitor TVA.